Zpracování čistírenských kalů metodou torefakce a pyrolýzy pro jejich bezpečné použití v zemědělství

 

Autoři: Pavel Tlustoš, Filip Mercl, Zdeněk Košnář, Zdeněk Ertl
ISBN : 978‐80‐213‐3159‐4 Rok: 2021
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV č. QK1710379
Cíl metodiky:Hlavním cílem první části certifikované metodiky je charakterizovat čistírenské kaly odebrané z různých čistíren odpadních vod na území České republiky.
K ověření možnosti využití čistírenského kalu jako cenné odpadní suroviny
v zemědělství budou čistírenské kaly podrobeny analýze základních agrochemických
parametrů včetně stanovení živin a analýze možných rizik pro životní prostředí.
Z těchto důvodů budou sledovány v kalech obsahy potenciálně rizikových prvků, vybraných perzistentních organických polutantů, reziduí léčiv a látek osobní potřeby,
ale i patogenních mikroorganismů.
Odkaz ke stažení