Změny enzymatické aktivity a metody jejího stanovení během procesu vermikompostování v systému průběžného krmení

Autoři: doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Tereza Částková, Ing. Marie Bazalová
ISBN : 978-80-213-2865-5 Rok: 2018
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV č. QJ1530034
Cíl metodiky: Cílem metodiky je popsat změny enzymatické aktivity vhodně vybraných enzymů podílejících se na abiotických dějích během procesu vermikompostování různých biologicky rozložitelných materiálů v systému průběžného krmení. Metodika obsahuje principy, postupy stanovení a hodnocení konkrétních dat z procesu provozního vermikompostování s návazností na posuzování stability a zralosti vermikompostu z různých biologicky rozložitelných materiálů.
Odkaz ke stažení