Zjišťování anthelmintické účinnosti biologicky aktivních látek rostlin

Autoři: doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., Ing. Eva Burešová, prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
ISBN : 978-80-213-2912-6 Rok: 2018
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QJ1510038
Cíl metodiky: Cílem této metodiky je všem zainteresovaným subjektům z řad odborné i chovatelské veřejnosti poskytnout přehled o možnostech zjišťování anthelmintických vlastností rostlin, s využitím in vitro a in vivo metod. Na základě doporučení uvedených v této metodice by měl být čtenář schopen vyhodnotit vhodnost zařazení rostlin s vysokým obsahem biologicky aktivních látek do systému kontroly zdraví stáda a zároveň zhodnotit ekonomické aspekty tohoto opatření.
Odkaz ke stažení