ZJIŠTĚNÍ KONTAMINACE PASTVIN OVCÍ CYSTICERKOIDY TASEMNIC RODU MONIEZA

Autoři: Ing. Jana Truněčková, Ing. Jakub Hlava, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., doc. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2413-8 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI111A199
Cíl metodiky: Parazité mohou značně negativně působit na zdravotní stav a pohodu zvířete. Ovce napadené těžkou parazitární infekcí nápadně hubnou, často se u nich objevují průjmy a jiná další onemocnění. Chovatelé ovcí parazitární onemocnění často podceňují a boj s parazity se obvykle omezuje pouze na podání anthelmintik. Odčervování nevhodným přípravkem, v nesprávnou dobu a v nesprávném množství je neúčinné. Boj s cizopasníky je účinný pouze tehdy, když preventivní opatření zohledňuje epidemiologii a biologii cizopasníků, stejně jako management určitého chovu. Tasemnice rodu Moniezia patří mezi hojně rozšířené a velmi závažné cizopasníky malých přežvýkavců, zvláště pak ovcí, u kterých mohou často zavinit uhynutí mladých a oslabených zvířat. Z tohoto důvodu se předkládaná metodika zaměřuje právě na tyto cizopasníky, s cílem seznámit chovatele s biologií a epidemiologií těchto hojných parazitů. Předkladatelům metodiky je známo, že znalosti o těchto cizopasnících jsou v chovatelské veřejnosti velmi kusé. Chovatelé tak mají možnost se seznámit s novými poznatky o přenosu tasemnic rodu Moniezia na hostitele. Znalost hlavních faktorů, které tento přenos ovlivňují, způsoby monitorování kontaminace pastvin infekčními cysticerkoidy povedou v konečném důsledku k omezení výskytu těchto závažných cizopasníků v chovu ovcí. Po prostudování metodiky již záleží na chovatelích samotných, zda budou informace aplikovat ve svých chovech.
Odkaz ke stažení