Tlumení a prevence šíření invazního parazita Ashworthius Sidemi

Autoři: doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., Ing. Jan Magdálek, Ing. Zuzana Čadková, DiS., Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2946-1 Rok: 2019
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. TJ01000009
Cíl metodiky: Cílem předložené metodiky je:
vytvořit přehled o diagnostických metodách invazní parazitózy (ashworthiózy), které umožní jejího původce (Ashworthius sidemi) spolehlivě detekovat,poskytnout vhodný postup účinného tlumení ashworthiózy,doporučit účinnou strategii pro zamezení šíření invazního parazita A. sidemi na území České republiky, poukázat na výhody, nevýhody, ale i ekonomické aspekty terapeutických a preventivních zásahů proti invaznímu parazitovi A. sidemi.
Odkaz ke stažení