TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI ANTHELMINIK POUŽÍVANÝCH V CHOVECH OVCÍ POMOCÍ METOD IN VITRO

Autoři: Ing. Štěpánka Scháňková, prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2412-1 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI111A199
Cíl metodiky: Parazitární infekce způsobují v současné době chovatelům ovcí značné ekonomické ztráty. Největší škody zapříčiňují široce rozšířené gastrointestinální hlístice (GI hlístice), které mohou, zvláště v kombinaci s dalšími faktory, způsobit i uhynutí. Nejohroženějšími skupinami jsou mladá zvířata a zvířata v horší kondici. Základem úspěchu v boji s parazity je účinný preventivní antiparazitární systém, který ale vždy obsahuje podání vhodného anthelmintika. A v současné době existuje na trhu celá řada dostupných různě účinných léčiv. Stinnou stránkou těchto přípravků však je, zvláště pak při častém a jednostranném užití jedné účinné látky nebo nevhodném dávkování, zvyšující se množství přeživších hlístic, což v důsledku vede k rezistenci celé populace na určité anthelmintikum. Cílem této metodiky je poskytnout chovatelům ovcí přehled hlavních způsobů vyšetření hlístic in vitro na možnou resistenci vůči aplikovaným preparátům, a tím umožnit přijmout v chovech potřebná opatření. Metodika je dále doplněna přehledem nejběžnějších antiparazitik běžně dostupných na českém trhu. Po prostudování metodiky již záleží na chovatelích samotných, jak budou získané informace aplikovat ve svých chovech.
Odkaz ke stažení