TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VYUŽITÍ STROJŮ PRO DIFERENCOVANÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY A CÍLENOU APLIKACI HNOJIV DO PŮDY

Autoři: Ing. Michal Nýč, Ing. Václav Brant, Ph.D., Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Petr Zábranský, Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
ISBN : 978-80-87111-54-3 Rok:2015
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: TACR č. TA02010669.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost a zemědělskou praxi s novými technologiemi diferencovaného zpracování půdy a hnojeni využitelných v podmínkách evropského zemědělství.
Odkaz ke stažení