STANOVENÍ ZMASILOSTI JATEČNÉ PARTIE BOK U PRASAT

Autoři: Ing. Jaroslav Čítek, PhD., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., doc. Ing. Roman Stupka, CSc.
ISBN : 978-80-213-2065-9 Rok: 2010
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: MSM 6046070901 a NAZV č. QG 60045.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je stanovení zmasilosti (zastoupení libového masa) a tučnosti (obsah tuku) masné partie bok. Výstupem je

  • nalezení vhodných anatomických rozměrů s dostatečně těsným vztahem k zmasilosti a celkovému obsahu tuku v boku,
  • konstrukce regresních rovnic pro stanovení co nejpřesnějšího odhadu obsahu libové svaloviny a obsahu tuku v této masné partii, kdy rovnice jsou konstruovány na základě obrazové analýzy boku v předem stanovených místech a z údajů procentuálního zastoupení
    • masa zjišťovaného na základě detailních disekcí boku,
    • tuku zjišťovaného na základě chemických analýz boku.
Odkaz ke stažení