STANOVENÍ VLIVU KRYSTALIZACE A METABOLICKÝCH INDIKÁTORŮ CERVIKÁLNÍHO HLENU NA PŘEŽITELNOST SPERMIÍ U SKOTU

Autoři: doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, Ph.D., Ing. Zdenka Hegedüšová, Ph.D., MVDr. Alexander Makarevich, DrSc., RNDr. Elen Kubovičová, Ph.D., prof. Ing. František Louda, DrSc.
ISBN : 978-80-87144-26-8 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: „S“ grantu MŠMT A NAZV č. QI91A061.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je podat systémově utříděný a ověřený přehled informací o interakcích mezi ukazateli metabolismu (močovina a aceton v krvi a mléce) a kvalitou cervikálního hlenu dojnic (arborizace, aceton, močovina). Dále je cílem vyhodnotit přímý vliv kvality cervikálního hlenu, vyjádřený jeho arborizací, resp. obsahem močoviny a acetonu na přežitelnost spermií po inseminaci. Metodika má přispět ke zlepšení zabřezávání a plodnosti krav cestou optimálního načasování inseminace v návaznosti na intenzitu metabolismu dojnic.
Odkaz ke stažení