Používání pesticidů v ochraně olejnin s ohledem na ochranu opylovačů a jejich produktů

Autoři: Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Stejskalová, Ing. Dalibor Titěra, CSc., Bc. Aneta Bokšová
ISBN : 978-80-213-2913-3 Rok: 2018
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV QJ 1610217 a QJ 1510186
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout pěstitelům olejnin podrobnější pohled na působení aplikovaných pesticidů na včely a čmeláky. Aplikované pesticidy se významně liší
v atraktivitě pro opylovače. V laboratorních pokusech je možno dokázat, že některé pesticidy jsou pro včely atraktivní téměř jako ředěný med, jiné mají tak vysoký repelentní účinek, že je včely téměř nenavštěvují. Atraktivita pesticidů není však vázána pouze na účinnou látku, ale na složení celého pesticidu. Přípravky se stejnou účinnou látkou od různých výrobců mají odlišnou atraktivitu. Rovněž u pěstitelů oblíbené tank-mixy pesticidů působí rozdílně než jejich samostatné složky.
Odkaz ke stažení