Posuzování účinnosti odstranění mikropolutantů z odpadních vod zpracovaných metodou založenou na filtraci přes vrstvu vermikompostu

 

Autoři: Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Ing. Pavel Míchal, Ph.D., Ing. Kateřina Grambličková, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Mgr. Alena Grasserová, prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-3341-3 Rok: 2023
Certifikovaná metodika byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR, Odborem rostlinných komodit pod č. j. MZE 63967/2023-13123
Cíl metodiky:Cílem předkládané metodiky je seznámit provozovatele čistíren odpadních vod, pracovníky společností zaměřených na zpracování odpadů, producenty odpadních vod specifického složení, pracovníky laboratoří zaměřených na rozbory vzorků odpadních vod a na simulaci procesů čištění odpadních vod, výzkumné pracovníky a další zájemce s možností aplikace specifických postupů umožňujících posuzování účinnosti odstranění mikropolutantů z odpadních vod zpracovaných metodou založenou na filtraci přes vrstvu vermikompostu vyprodukovaného při vermikompostování substrátu obsahujícího čistírenský kal.
Odkaz ke stažení