Optimální přístupy k vermikompostování čistírenského kalu

 

Autoři: doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Ing. Pavel Míchal, Ph.D., RNDr. Petra Innemanová, Ph.D., Ing. Milan Hrčka
ISBN : 978-80-213-3224-9 Rok: 2022
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV QK1910095
Cíl metodiky:Cílem metodiky je definovat přístupy, které povedou k úspěšnému vermikompostování kalu z čistíren odpadních vod. Tyto přístupy byly ověřeny v rámci laboratorních a poloprovozních experimentů.
Odkaz ke stažení