Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátu

Autoři: doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Jaroslav Šuk, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Marie Suchanová, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. ,prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Ing. Kristýna Kysilková
ISBN : 978-80-213-2656-9 Rok: 2016
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. QJ1210165
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout pěstitelům zeleniny informace a doporučení pro regulaci plevelů v nejvýznamnějších druzích košťálové, cibulové a kořenové zeleniny a v salátu pro uplatnění zásad integrované ochrany v souladu s požadavky legislativy platné od roku 2014. Hlavním cílem metodiky je poskytnout pěstitelům zeleniny soubor informací potřebných pro výběr herbicidů s ohledem na účinnost na nejvýznamnější plevelné druhy, výskyt reziduí herbicidů ve sklizených produktech, selektivitu ošetření a environmentální dopad.
Odkaz ke stažení