OMEZENÍ NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ VLÁHOVÉHO DEFICITU NA HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE ZELENINY

Autoři: Doc. Ing. Kristína Petříková, CSc., Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., Ing. Martin Koudela, Ph.D., Ing. František Hnilička, Ph.D., Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D., Ing. Miloš Jurica, Ing. Jiřina Vojtíšková, Ing. Tomáš Kopta, Ph.D., Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D., Ing. Ľudovít Nedorost
ISBN : 978-80-213-2334-6 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV  č. QH 81110 (MZe ČR).
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout pěstitelům zeleniny informace o možnostech zvýšení výnosu, jeho jakosti a nutriční hodnoty zeleniny při jejím pěstování v podmínkách nedostatku vody (přísušku, sucha, omezeném zavlažování). Metodika si klade za cíl prezentovat agrotechnické postupy vedoucí ke zvýšení odolnosti zeleniny, a to využitím hydrofilních polymerů (hydroabsorbentů), symbiotických mikroorganismů (Glomus sp.), regulátoru růstu (24-epibrassinolidu) a mulčování obilnou slámou.
Odkaz ke stažení