OCHRANA SLUNEČNICE ROČNÍ (Helianthus annuus) PROTI CHOROBÁM A ŽIVOČIŠNÝM ŠKŮDCŮM PODLE ZÁSAD IOR

Autoři: Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Karel Říha, Ing. Martina Stejskalová, RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2818-1 Rok: 2018
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. QJ 1510186
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout pěstitelům slunečnice informace a doporučení pro ochranu proti houbovým chorobám a živočišným škůdcům po celé vegetační období. Cílem metodiky je poskytnou pěstitelům ucelené a aktuální poznatky o bionomii, monitoringu, škodlivosti a metodách ochrany proti škodlivým organizmům. Důraz je kladen na popis nechemických metod ochrany podle zásad IOR. V případě chemické ochrany jsou aktualizovány pesticidy, které je možno na základě registrace aplikovat do porostů slunečnice. Zařazené fotografie usnadní symptomatickou determinaci chorob a škůdců, která bývá často jediným dosažitelným způsobem determinace u běžných pěstitelů.
Odkaz ke stažení