OBNOVA MORFOLOGIE STRUKU PO DOJENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU PŘED DOJENÍM

Autoři: doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., prof. Ing. František Louda, DrSc., Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D., Ing. Michal Rákos, Ph.D., Ing. Marcela Pařilová, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2237-0 Rok: 2011
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: MSM 6046070901 a NAZV QH91270.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je definovat změny vnější i vnitřní morfologie struku dojených plemen skotu v průběhu laktace i života dojnice a jejich přetrvávání po dojení jako jeden z faktorů ovlivňujících výkonnost dojnic na úrovni jejich mléčné užitkovosti i zdravotního stavu vemene. Proces dojení, příprava mléčné žlázy, technika dojení a ošetření vemene po dojení představuje komplex zootechnických úkonů, které významně ovlivňují užitkovost, resp. kvalitu nadojeného mléka a zdraví mléčné žlázy. Mléčná žláza je v průběhu dojení zatěžována, a pokud tato zátěž překročí biologickou hranici, dochází ke změnám, které zhoršují její funkční vlastnosti, zdravotní stav a ekonomiku chovu. Proto je dalším cílem upozornit chovatele a všechny zainteresované pracovníky na tyto skutečnosti s odkazem na změny vnější i vnitřní morfologie struku, právě ve vztahu k procesu dojení.
Odkaz ke stažení