Minimalizace ztrát dusíku při nakládání s kapalnou frakcí fermentačního zbytku s využitím procesu nitrifikace

Autoři: Pavel Švehla a kol.
ISBN : 978-80-213-3074-0 Rok: 2021
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. QK1710176
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky je seznámit provozovatele zemědělských bioplynových stanic a další zájemce s možností zpracování kapalné frakce fermentačního
zbytku (tzv. fugátu) biologickou nitrifikací. Záměrem je také prezentovat benefity
spojené s aplikací této metody s hlavním důrazem na možnost minimalizace ztrát dusíku
při manipulaci s fugátem.
Odkaz ke stažení