METODIKA HODNOCENÍ BIODIVERZITY HMYZU V TRAVNÍCH A JETELOVÝCH POROSTECH

Autoři: Ing. Jan Frydrych, doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., Ing. Pavel Kolařík, doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc.
ISBN : 978-80-260-5529-7 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 72151
Cíl metodiky: Cílem metodiky je na základě získaných poznatků z řešení výzkumného projektu zabývajícího se biodiverzitou hmyzu na travních a jetelových porostech předložit výsledky odborné veřejnosti. Předložené výsledky představují a dokládají vzájemnou souvislost zemědělství a jeho vliv na biodiverzitu přírodního ekosystému, především na členovce. Součástí metodiky je i monitoring závažného onemocnění některých travních druhů pěstovaných na semeno přenášeného hmyzím vektorem, kterým je běloklasost a doporučení vhodné ochrany pro zemědělskou praxi přestavovanou pěstiteli trav na semeno, která následně povede ke zvýšení produkce a kvality získaného osiva.
Odkaz ke stažení