Inovativní postupy v procesu kryokonzervace spermatu genetického zdroje původního plemene česká slepice zlatá kropenatá

 

Autoři: Martina Janošíková, Kristýna Petričáková, Lukáš Zita
ISBN : 978-80-213-3238-6 Rok: 2022
Metodika vznikla v rámci řešení výzkumných projektů MŠMT SGS grantu SV21-6-21320 a MZe NAZV QK 1910156.
Cíl metodiky: Cílem metodiky bylo navrhnout optimalizovaný postup kryokonzervace spermií kohoutů plemene česká slepice zlatá kropenatá, plemene patřícího do genetických zdrojů. Optimalizace postupu bylo dosaženo prostřednictvím modifikací dostupných ředidel ejakulátu drůbeže určených pro krátkodobou konzervaci vybranými kryoprotektanty a testováním jejich optimálních koncentrací. Pro ověření úspěšnosti realizovaných modifikací byly hodnoceny vybrané parametry (motilita; MOT) a integrita plazmatické membrány a akrozomu (viabilita; VIA) připravených inseminačních dávek (ID) před a po rozmrazení. Hlavním cílem bylo na základě získaných dat zefektivnit účinnost modifikovaných médií a zpracovat doporučení vyplývající z výsledků a získaných zkušeností autorského kolektivu.
Odkaz ke stažení