Identifikace parametrů pro výstavbu nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího fugát a úspěšnou iniciaci nitrifikačního procesu

Autoři: Pavel Švehla a kol.
ISBN : 978-80-213-3075-7 Rok: 2021
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. QK1710176
Cíl metodiky: Cílem metodiky je vytvořit podklady pro volbu optimálního technologického uspořádání nitrifikačního reaktoru pro zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku (tzv. fugátu) v provozních podmínkách reálných bioplynových stanic, který
by byl schopen zpracovat veškerou denní produkci fugátu, popřípadě její požadovanou
část.
Odkaz ke stažení