VÝŽIVA HNOJENÍ A OCHRANA SLUNEČNICE

Autoři: Ing. Eva Kunzová, CSc., prof. Ing. Karel Veverka, CSc., Ing. Petr Škarpa, Ph.D., Ing. Helena Zukalová, CSc.
ISBN : 978-80-7427-126-7 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 81271.
Cíl metodiky: Metodika si klade za cíl seznámit pěstitele slunečnice, zemědělské poradce, pracovníky v zemědělském výzkumu a odbornou veřejnost s ucelenou technologií výživy slunečnice roční dusíkem, fosforem a draslíkem a metodickým postupem ochrany rostlin s cílem optimalizovat její pěstování za účelem zvýšení výnosu nažek a pozitivního ovlivnění kvality produkce.
Odkaz ke stažení