VYUŽITÍ ANALÝZ FRAKCÍ MINERÁLNÍ SÍRY V PŮDĚ K OPTIMALIZACI HNOJENÍ

Autoři: Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., Prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., Prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2376-6 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 81202
Cíl metodiky: Seznámit zemědělce s možnostmi využití analýz forem síry v půdě k optimalizaci hnojení.
Odkaz ke stažení