STANOVENÍ FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ PEVNÝCH A KAPALNÝCH SLOŽEK DIGESTÁTU BIOPLYNOVÝCH STANIC

Autoři: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Ing. Lukáš Kaplan, Ing. Martin Dubský, Ph.D., Ing. Marie Bazalová, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
ISBN : 978-80-213-2513-5 Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č.  QJ1210085
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky je poskytnout návod pro hodnocení fyzikálních a chemických vlastností vedlejších výstupů ze zemědělských BPS, tj. digestátů, separátů a fugátů, a následnou analyticky podloženou kontrolou dat získaných těmito metodami z materiálů konkrétních zemědělských BPS.
Odkaz ke stažení