PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ PŠENICE DVOUZRNKY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Autoři: doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Zdeněk Stehno, CSc., Ing. Martin Káš, Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., Ing. Alena Škeříková, Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.
ISBN : 978-80-7427-119-9 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 82272.
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky pro praxi je podpořit v České republice rozvoj ekologického způsobu zemědělského hospodaření na orné půdě. Pro tento cíl je doporučeno pěstování pšenice dvouzrnky [Triticum diccocum (Schrank.) Schuebl]. Dosud je tento druh pšenice v České republice opomíjen. Má ale určitý potenciál a přednosti pro pěstování v ekologickém zemědělství. Souvisejícím cílem je pak podpora zvýšení nabídky cereálních bioproduktů domácího původu. Pšenice dvouzrnka je vhodná pro řadu potravinářských produktů. V zahraničí, kde se její pěstování postupně rozšiřuje, jsou velmi často produkty prodávány v regionální distribuční síti. Metodika je určena především ekologicky hospodařícím zemědělcům. Při své činnosti ji také mohou využít specializovaní poradci. Předpokládá se také její využití při studiu zemědělsky orientovaných oborů.
Odkaz ke stažení