METODY ANALÝZ FOREM HLINÍKU V LESNÍCH PŮDÁCH, PŮDNÍM ROZTOKŮ A KOŘENECH DŘEVIN

Autoři: Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Radek Novotný, Ph.D., RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Ing. Lucie Vortelová
ISBN : 978-80-7417-054-6 Rok: 2011
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI92A216
Cíl metodiky: Cílem předkládané práce je poskytnout přehled metod pro stanovení různých forem hliníku v lesních půdách využitelných pro posouzení toxicity Al v lesních ekosystémech.
Odkaz ke stažení