LISOVÁNÍ OLEJE Z VINNÝCH JADER

Autoři: Ing. Martin Dědina, PhD., RNDr. Ondřej Skala, Prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
ISBN : 978-80-86884-77-6 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI 111B107, interní číslo grantu 21120/1421/4281.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je případným zájemcům o produkci vinného oleje poskytnout praktický náhled a technologické postupy, které musí být uplatněny tak, aby při produkci vinného oleje byl zachován maximální obsah biologicky aktivních látek. Vinná jádra, jež jsou nedílnou součástí matolin po lisování vinných hroznů při výrobě vína, jsou zdrojem velmi cenných biologicky aktivních látek, vhodných mimo jiné pro lidskou spotřebu a výživu hospodářských zvířat. Metodika přináší podrobné informace o potenciální výtěžnosti olejů z vybraných odrůd révy vinné tak, aby si případný producent na základě jím disponovaným množstvím hroznů, matolin nebo již vyseparovaných jader mohl předem ověřit efektivitu svého podnikatelského záměru.
Odkaz ke stažení