EXTRAKCE POLYFENOLU Z POKRUTIN RÉVY VINNÉ

Autoři: Ing. Radomíra Střalková, PhD., Ing. Tereza Mištová, Ing. Marie Kozáková, Doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
ISBN : 978-80-7427-160-1 Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI 111B107, interní číslo grantu 21120/1421/4281.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je případným zájemcům o výrobu vinného oleje lisováním za studena nabídnout i návaznou technologii na zpracování odpadních produktů a to pokrutin, které přesto, že se nacházejí na samotném konci technologického procesu zpracování vinných hroznů, mohou ještě obsahovat zbytkové množství biologicky aktivních látek dále využitelných ať již pro krmivářské tak i pro potravinářské účely. Tato metodika sice prezentuje postup a výsledky získané v pracovních podmínkách výzkumné laboratoře, ale na jejím základě lze v budoucnu rozpracovat i precizní metodiku pro konkrétní podmínky daného vinařství. V této podobě bude metodika sloužit nejen jako informační ale i studijní materiál pro všechny zájemce o extrakci polyfenolů z pokrutin révy vinné.
Odkaz ke stažení