APLIKACE POPELU ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY NA ZEMĚDĚLSKOU PŮDU

Autoři: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Ing. Pavla Ochecová, Ing. Lukáš Kaplan, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Jan Habart, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2514-2 Rok:2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. QI102A207
Cíl metodiky: Cílem metodiky je na základě uskutečněných nádobových a přesných polních pokusů seznámit především zemědělce s chováním popelů po vstupu do půdy a s jejich vlivem na výnosové, výživové a některé další důležité parametry významných zemědělských plodin.
Odkaz ke stažení