APLIKACE POPELU ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY NA ZEMĚDĚLSKOU PŮDU

Autoři: Sebnem Kurhan, Pavel Klouček, Petr Maršík, Ivan
Jablonský, Martin Koudela
ISBN : 978 80 213 3064 1 Rok: 2020
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. QK1910235
Cíl metodiky: Vyvinout a validovat nejvhodnější metody analýzy dvou účinných látek –pyroxulam a aminopyralid, včetně přípravy vzorku, ve vzorcích pšeničné slámy.
Zjistit, zda velikost částic slámy (0,5-1,5 cm) může ovlivnit výtěžnost analytů a tedy případnou rychlost uvolňování residuí v praktických podmínkách.
Odkaz ke stažení