ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI EMBRYOTRANSFERU U HOLŠTÝNSKÝCH DOJNIC VYUŽITÍM HODNOCENÍ JEJICH TĚLESNÉ KONDICE

Autoři: doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Zdenka Hegedüšová, Ph.D., MVDr. Alexander Makarevich, Ph.D., RNDr. Elen Kubovičová, Ph.D., prof. Ing. František Louda, DrSc., Ing. Jan Beran, Ph.D., Ing. Michaela Nejdlová
ISBN : 978-80-213-2371-1 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: „S“ grantu MŠMT a MZe ČR, NAZV č. QI91A061.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je vyhodnotit význam embryotransferu u dojnic v kontextu počtu realizovaných výplachů a přenosů embryí na úrovni národního i mezinárodního porovnání; vypracovat přehled postupů hormonální přípravy a také vyhodnotit odezvu krav s odlišnou tělesnou kondicí na synchronizaci a superovulaci definovanou počtem a kvalitou získaných embryí. Podrobný souhrn a aktualizace informací usnadní rozhodování chovatelů, zda embryotransfer využívat ve své plemenářské práci a správně celý proces organizovat s cílem optimalizace počtu a kvality získaných embryí. Z toho vyplývající další cíl je umožnit využitím základních faktorů následné dosažení významnějšího genetického zisku v kvalitě chovaných zvířat a jejich užitkových vlastnostech včetně zvýšení efektivity této nákladné biotechnologické metody.
Odkaz ke stažení