Využití přípravku Polyversum pro zvýšení vytrvalosti a výnosů porostů jetelovin

Autoři: Ing. Martin Pisarčik, Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., Bc. Ondřej Szabó
ISBN:978-80-213-2987-4 Rok: 2019
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: TAČR
Cíl metodiky: Cílem předložené metodiky je:
Cílem metodiky bylo posoudit efektivitu využití biologické ochrany na bázi přípravku Polyversum u porostů jetelovin, a to jak z pohledu napadení kořenového systému rostlin chorobami, tak i z hlediska rozvoje kořenového systému, produktivity a vytrvalosti porostů. Součástí této metodiky je i ekonomické vyhodnocení efektu těchto aplikací.
Odkaz ke stažení