VYUŽITÍ INSEMINACE OVCÍ V CHOVATELSKÉ PRAXI

Autoři: MVDr. Libor Čunát, Ing. Zdeňka Hegedüšová, Ph.D., Jan Vejnar, prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc., prof. Ing. František Louda, DrSc., Ing. Antonín Vejčík, CSc.
ISBN : 978-80-213-2428-2 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV č. QH81324.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je podat systémově utříděný a ověřený přehled informací a výsledků při využití biotechnologických postupů, popisuje vlivy působící na úspěšné zabřezávání po provedené inseminaci u ovcí. Metodika popisuje optimální postupy pro provádění odběru spermatu, jeho konzervaci, synchronizaci říje a vlastní inseminaci. Metodika má přispět k případnému využívání inseminace v chovech ovcí v ČR.
Odkaz ke stažení