VÝSKYT Plasmodiophora brassicae WOR. PŮVODCE NÁDOROVITOSTI KOŘENŮ BRUKVOVITÝCH NA POZEMCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Mgr. Veronika Konradyová, Ph.D. Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.
Specializovaná mapa s odborným obsahem Rok: 2017
  Mapa je výsledkem řešení výzkumného projektu : NAZV QJ1310227:0
Cíl : Mapa je výsledkem řešení výzkumného projektu NAZV QJ1310227:0 Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim.
Odkaz ke stažení