Vyhodnocení odolnosti šlechtitelských materiálů a dalších genových zdrojů vůči Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans

Autoři:Tomáš Jelínek, Věra Kofránková, Martin Koudela, Čeněk Novotný, David Novotný
ISBN : 978-80-213-2897-6 Rok:2018
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. QJ1510088
Cíl metodiky: Předkládaná metodika si klade za cíl seznámit pěstitele zeleniny a další zájemce z řad odborné veřejnosti s problematikou fytopatogenní houby Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans (Foc), biologií této houby, symptomy, kterými se projevuje na hostitelských rostlinách, faktory, které ovlivňují její rozvoj, stejně tak jako s účinky antagonistických hub a bakterií na tohoto patogena. Důležitým dílčím cílem je seznámit odbornou veřejnost s výsledky experimentů, ve kterých byla upřesněna metodika kultivace Foc, příprava inokula a hostitelských rostlin a hodnocení symptomů napadení Foc v rámci standardizované experimentální metodiky. Metodika prezentuje rovněž celou řadu konkrétních příkladů z experimentů, které dokládají uvedená doporučení v metodice.
Odkaz ke stažení