VYBRANÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ UKAZATELE EJAKULÁTU BÝKŮ

Autoři: doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, Ph.D., Ing. Martina Doležalová, Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D., Ing. Renáta Toušová, CSc.
ISBN : 978-80-213-2536-4 Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV č. QJ1210109 a „S“ grantu MŠMT.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je podat systémově utříděný a ověřený přehled informací o interakcích mezi faktory, které nejvýznamněji ovlivňují kvalitu ejakulátu býků. Dále je cílem vyhodnotit přímý vliv vybraných faktorů (individualita, plemeno, věk, BCS, prostředí) působících na kvantitativní a kvalitativní ukazatele ejakulátu býků. Metodika má přispět ke zlepšení zabřezávání a plodnosti krav cestou vyšší kvality inseminačních dávek.
Odkaz ke stažení