Vliv vybraných faktorů na výnos a zdravotní stav zelí hlávkového, mrkve a cibule kuchyňské

Autoři:  doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D, doc. Ing. Čeněk Novotný, CSc., Ing. Ľudovít Nedorost, Ph.D., Radek Aust, prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Lenka Svozilová, Ing. Lenka Brožová, Ing. et Ing. Jitka Doležalová, Ph.D., Bc. Marek Kubíček
ISBN : 978-80-213-2688-0 Rok:2016
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: MZe NAZV QJ1210165  
Cíl metodiky: Předkládaná metodika si klade za cíl seznámit pěstitele zeleniny a další zájemce z řad odborné veřejnosti s výsledky polních experimentů, ve kterých byl hodnocen vliv vybraných faktorů na rozvoj důležitých chorob a přispět tím k optimalizaci agrotechniky níže uvedených druhů zeleniny především v integrovaném a ekologickém systému produkce. V maloparcelkových polních experimentech byly hodnoceny následující druhy zeleniny a výskyt uvedených chorob: 1. zelí hlávkové v letech 2012 – 2013 x alternariová skvrnitost brukvovitých (původce Alternaria brassicicola), 2. mrkev v letech 2012 – 2013 x alternariová skvrnitost listů mrkve (původce Alternaria dauci) a 3. cibule kuchyňské v letech 2013 – 2014 x plíseň cibule (původce Peronospora destructor) a krčková hniloba cibule (původce Botrytis aclada). Hodnocenými faktory byly: odrůda, hustota porostu (u mrkve a cibule kuchyňské), ročník a stanoviště. U hodnocených odrůd je nutné přihlédnout k jejich ranosti, která je rovněž důležitým aspektem odolnosti odrůdy k patogenům.
Odkaz ke stažení