VLIV TECHNIKY KRMENÍ A ZPŮSOBU USTÁJENÍ KRÁLÍKŮ PLEMENE ČESKÝ ALBÍN NA REDUKCI PRODUKČNÍCH NÁKLADŮ A ZVÝŠENÍ KVALITY MASA

Autoři: Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Darina Chodová, Ing. Elena Kudrnová
ISBN : 978-80-7403-100-7 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV QI101A164.
Cíl metodiky: Účelem metodiky je poskytnou informace, které mohou chovatelům pomoci snížit část nákladů spojených s chovem králíků. Metodika si klade za cíl ukázat, jak vhodnou technikou krmení a způsobem ustájení snížit spotřebu krmné směsi při výkrmu králíků a zvýšit kvalitu jejich masa.
Odkaz ke stažení