VLIV MRAZÍCÍ KŘIVKY NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE INSEMINAČNÍ DÁVKY

Autoři: doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Martina Doležalová, Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2615-6 Rok: 2015
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QJ1210109 a „S“ grantu MŠMT.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je shrnout dosavadní poznatky v oblasti zpracování ejakulátu, zejména z hlediska vlivu ekvilibrace a podmínek mrazení při výrobě inseminačních dávek. Metodika přispívá ke zlepšení kvantitativních a kvalitativních parametrů inseminačních dávek, tím potenciálně i k podpoře zabřezávání krav a ke zlepšení ekonomické situace v chovu.
Odkaz ke stažení