VLIV DÉLKY EKVILIBRACE NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE INSEMINAČNÍ DÁVKY

Autoři: doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Martina Doležalová, Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2710-8 Rok:2016
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: „S“ grantu MŠMT a NAZV č. QJ1210109
Cíl metodiky: Cílem metodiky je shrnout dosavadní poznatky v oblasti zpracování ejakulátu, zejména z hlediska vlivu délky ekvilibrace a typu mrazící křivky při výrobě inseminačních dávek. Metodika přispívá ke zlepšení kvantitativních a kvalitativních parametrů inseminačních dávek, tím potenciálně i k podpoře zabřezávání krav a ke zlepšení ekonomické situace v chovu.
Odkaz ke stažení