VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADU

Autoři: Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Petr Plíva, CSc.
ISBN : 978-80-213-2422-0 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. 21140/1421/4230.
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky je seznámit zemědělce a další zájemce s metodou vermikompostování a poskytnout jim nové informace, které vycházejí z výsledků řešení projektu NAZV č. QI91C199.
Odkaz ke stažení