TVAROVÁNÍ A ŘEZ JABLONÍ PĚSTOVANÝCH VE TVARU ŠTÍHLÉ VŘETENO

Autoři: doc. Ing. Josef Sus, CSc., Ing. Martin Mészáros, Ph.D., Ing. Luděk Laňar, Ing. Jan Náměstek, Ph.D., Ing. Lukáš Zíka.
ISBN : 978-80-213-2696-5

ISBN: 978-80-87030-51-6

Rok:2016
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. QJ1210104 (MZe ČR)
Cíl metodiky: Cílem této metodiky je seznámit širokou ovocnářskou veřejnost s nejnovějšími poznatky a trendy v oblasti tvarování a řezu jabloní na způsob štíhlého vřetene nebo jeho nejvýznamnějších modifikací. Metodika má zároveň přispět k vyšším výnosům kvalitního ovoce určeného pro stolní účely. Vychází ze současných zahraničních i domácích výsledků výzkumu, ale i zkušeností z praxe.
Odkaz ke stažení