Stanovení přístupné síry v půdě metodou Mehlich 3

Autoři:  Martin Kulhánek, Jiří Balík, Ondřej Sedlář, Jiří Zbíral, Michaela Smatanová, Pavel Suran
ISBN : 978-80-213-2893-8 Rok:2018
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV č. QJ 1530171
Cíl metodiky: Cílem této metodiky je seznámit odbornou i vědeckou veřejnost s možnostmi a omezeními při stanovení rostlinám přístupné síry v půdě pomocí extrakčního činidla Mehlich 3. Uváděná doporučení vycházejí z výsledků řešení projektu NAZV č. QJ 1530171.
Odkaz ke stažení