SROVNÁVACÍ HODNOTY PRO HODNOCENÍ KONTAMINACE LESNÍCH PŮD

Autoři: Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Dr. Ing. Milan Sáňka, Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D., RNDr. Pavel Čupr, Ph.D., Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Adéla Fraňková, Ph.D., Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., Ing. Viera Horváthová, Ing. Jakub Houška, Ph.D., Mgr. Pavel Rotter, Mgr. Ondřej Sáňka, Mgr. Jan Skála, Mgr. Anna Slavíková Amemori, Ing. Radek Novotný, Ph.D., Mgr. Lucie Šindelářová, Mgr. Marek Šudoma, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., Mgr. Jana Vašíčková, Ing. Lucie Jurkovská
ISBN : Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI112A201
Cíl metodiky: Cílem předkládané práce je poskytnout srovnávací hodnoty pro hodnocení obsahů rizikových látek, tedy potenciálně rizikových prvků a perzistentních organických polutantů, v lesních půdách, a to odděleně podle typu stanoviště charakterizovaného lesním vegetačním stupněm a druhem porostu. Taktéž pro biologické metody je cílem stanovit kritéria, při jejichž překročení je důvodné podezření na ekotoxicitu půdy či poškození půdní mikrobiální biomasy. Srovnávací hodnoty jsou prezentovány formou tabulek a názorných grafů.
Odkaz ke stažení