SELEKCE JABLONÍ V RANÉ VÝVOJOVÉ FÁZI S VYUŽITÍM MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

Autoři: Ing. Radek Vávra, Ph.D., Ing. Ivona Žďárská, Ing. Veronika Kadlecová, Ph.D., Ing. Jan Blažek, CSc. doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Mgr. Martina Melounová, Ph.D.
ISBN : 978‐80‐87030‐43‐1 Rok:2015
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV č. QH81142.
Cíl metodiky: Cílem této metodiky je zjednodušení klasického šlechtitelského procesu s využitím molekulárních markerů pro selekci vhodných jedinců již v raných fázích vývoje. Selekce pomocí molekulárních markerů umožňuje precizně určit požadované znaky hybridních semenáčků několik let před tím, než by bylo možné jejich hodnocení podle fenotypu v polních podmínkách. Dále umožňuje včasnou detekci hromadění různých genů rezistence v jednom genotypu a snižuje počet generací nutných pro obnovení genotypu kulturního druhu po křížení s exotickým genotypem nebo planým druhem.

Srovnání „novosti postupů“

Metodika, která by souhrnně popisovala celý proces selekce jabloní s využitím moderních molekulárních metod v raných fázích vývoje, nebyla dosud v České republice vydána.

Odkaz ke stažení