ROZHODOVÁNÉ O POUŽITÍ PESTICIDŮ V OVOCNÝCH SADECH, RÉVĚ VINNÉ, CHMELU A POLNÍ ZELENINĚ NA ZÁKLADĚ EKONOMICKÝCH PRAHŮ ŠKODLIVOSTI

Autoři: Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Anna Šrámková, Ing. Jitka Stará, PhD., Doc. Ing. Miroslav Jursík, PhD., Ing. Pavel Hamouz PhD., Ing. Zdeněk Abrhám, CSc.
ISBN : 978-80-7427-189-2 Rok: 2015
  Metodika byla vypracována v rámci programu OMEGA Technologické agentury ČR.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je popsat základní principy expertního systému pro rozhodování o použití zoocidů a fungicidů ve vytrvalých kulturách a polní zelenině a herbicidů ve všech plodinách na základě ekonomické analýzy nákladů na ochranná opatření proti škodlivým organismům a očekávaných přínosů s ohledem na výši výnosu, cenu produktů a negativní dopady použitých pesticidů na životní prostředí. Dalším cílem metodiky je popsat principy 4 modelu degradace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a ověřit použití takových modelů na případových studiích.
Odkaz ke stažení