ROSTLINNÉ ESENCE JAKO PROSTŘEDEK OCHRANY ROSTLIN VŮČI KOHOUTKŮM (Oulema spp.) – VÝZNAMNÝM ŠKŮDCŮM OBILOVIN (Certifikovaná metodika)

Autoři: Ondřej Douda, Jiří Skuhrovec, Miloslav Zouhar, Marie Maňasová, Pavel Nový, Matěj Božik, Roman Pavela a Pavel Klouček
ISBN : 978-80-213-2795-5 Rok: 2017
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. QJ1310226
Cíl metodiky: Cílem této metodiky je umožnit používání vyvinutých alternativních postupů ochrany obilnin proti škůdcům rodu Oulema.
Odkaz ke stažení