Řízení procesu anaerobní digesce s využitím surovin na bázi látek s vysokým obsahem dusíku, zejména bobovitých rostlin

 

Autoři: Ing. Jan Habart, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h.c., Ing. Julie Dajčl, Ing. Pavel Míchal, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Štěpán Netík
ISBN : 978-80-213-3215-7 Rok: 2022
Metodika vznikla za přispění fondu EIP číslo:
16/003/1611a/231/000093
Cíl metodiky:Cílem předkládané metodiky je snížení spotřeby dusíkatých minerálních hnojiv v zemědělském podniku a zajištění náhrady ve formě organických hnojiv s vyšším podílem dusíku, který bude pomocí bobovitých rostlin fixován z atmosféry. Tato změna zvýší ekonomickou efektivitu v zemědělské prvovýrobě, rostlinná produkce bude realizována za nižších nákladů v porovnání s používanými minerálními hnojivy. Současně budou sníženy emise z minerálních hnojiv a jejich vyplavování do podzemních vod. Zvýšení podílu bobovitých rostlin v osevních postupech má dále pozitivní vliv na kvalitu půdy.
Odkaz ke stažení