ŘÍZENÍ MIKROKLIMA V CHOVU PRASAT

Autoři: Ing. Karel Líkař, Ph.D., doc. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2400-8 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: č. 21320/1322/320-9.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je předložit v uceleném přehledu chovatelské veřejnosti, projektantům a orgánům veterinárního dozoru, možnosti technologického řešení a techniky tvorby, řízení a posuzování stájového mikroklimatu v indoorech pro prasata. Komplexní výsledek stájového prostředí je funkcí interakcí systémů větrání, vytápění a chlazení stájového vzduchu.
Odkaz ke stažení