REKREAČNÍ RYBÁŘSTVÍ A VODNÍ EKOSYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE PRINCIPY VEDOUCÍ K TRVALÉ UDRŽITELNOSTI

Autoři: Jiří Musil, Lukáš Kalous, Tereza Vajglová, Miloslav Petrtýl
ISBN : 978-80-87402-36-8 Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu č. TD010045 – Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně rekreačního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů, který byl financován programem Omega, Technologické agentury České republiky (TA ČR)
Cíl metodiky: Cílem této publikace bylo analyzovat stav rekreačního rybářství v České republice a poskytnout v současnosti známé možnosti trvalé udržitelnosti tohoto významného sektoru.
Odkaz ke stažení