Pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v pěstebním médiu založeném na bázi odpadních materiálů z bioplynových stanic

 

Autoři: Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., Ing. Lukáš Praus, Ph.D., Ing. Tomáš Mrština, Ing. Pavel Míchal, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-3086-3 Rok: 2022
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: TAČR TJ02000130
Cíl metodiky: Hlavním cílem projektu bylo využití teplotně upravených substrátů na bázi fugátu obohaceného selenem (Se) ve směsi se slámou jako bezpečného média pro pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) určených k přímé konzumaci.
Odkaz ke stažení