PĚSTEBNÍ SUBSTRÁTY S KOMPONENTY NA BÁZI SEPARÁTŮ

Autoři: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Ing. Lukáš Kaplan, Ing. Martin Dubský, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Šárka Chaloupková
ISBN : 978-80-213-2711-5 Rok: 2016
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QJ 1210085
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky je poskytnout přehled možností náhrady rašeliny v pěstebních substrátech čerstvým, sušeným nebo kompostovaným separátem popřípadě  dalšími komponentami, charakterizovat chemické a fyzikální vlastnosti těchto materiálů a popsat jejich použití při přípravě pěstebních substrátů.
Odkaz ke stažení